اثبات پرداختی ها


پاپ آپ می مفتخر است که با ارائه پرداخت های به موقع برای وب مسترانی که سایت آنها به عنوان سایت نمایش دهنده ثبت شده است، رضایت آنها را جلب نماید. لیست زیر کاربرانی هستند که با استفاده از ثبت سایت خود در پاپ آپ می کسب درآمد کرده اند و درخواست برداشت درآمد و واریز به حساب خود را داشته اند

دوست دارید شما هم درامد ثابت و قابل توجهی داشته باشید؟ همین حالا در پاپ آپ می ثبت نام کنید و فعالیت خود را شروع کنید.


نام کاربری مبلغ واریز شده (ريال) تاریخ
jvd*** 2,102,000 1400/03/21
ami*** 2,890,000 1400/03/21
takh*** 150,000 1400/03/21
fars*** 636,000 1400/03/21
hoss*** 276,520 1400/03/21
ana*** 5,000,000 1400/03/21
saha*** 617,000 1400/03/21
M*** 150,000 1400/03/21
rama*** 861,000 1400/03/27
m13*** 150,000 1400/03/27
ami*** 2,670,000 1400/03/26
Parsm*** 1,490,000 1400/03/26
pnue*** 1,210,232 1400/03/26
rezak*** 2,730,000 1400/03/26
saha*** 1,978,000 1400/03/26
mosayeb*** 500,000 1400/03/26
mn*** 352,000 1400/03/25
moham*** 1,560,000 1400/03/25
rezak*** 2,870,000 1400/03/25
keyva*** 1,100,000 1400/03/25
fa3*** 892,000 1400/03/24
rez*** 1,360,000 1400/03/24
fars*** 172,000 1400/03/24
instag*** 1,400,000 1400/03/24
lord*** 1,720,436 1400/03/24
rezak*** 2,700,000 1400/03/24
2018*** 571,000 1400/03/24
p30*** 2,000,000 1400/03/24
saeed*** 1,270,000 1400/03/24
rasoul*** 5,420,000 1400/03/24
mosayeb*** 900,000 1400/03/23
rezak*** 2,540,000 1400/03/23
kamik*** 2,835,000 1400/03/22
Bahr*** 1,500,000 1400/03/22
soko*** 700,000 1400/03/22
kamik*** 2,290,000 1400/03/22
rezak*** 5,480,000 1400/03/22
pnue*** 1,314,030 1400/03/22
cute*** 590,000 1400/03/22