اثبات پرداختی ها

اثبات پرداختی ها


پاپ آپ می مفتخر است که با ارائه پرداخت های به موقع برای وب مسترانی که سایت آنها به عنوان سایت نمایش دهنده ثبت شده است، رضایت آنها را جلب نماید. لیست زیر کاربرانی هستند که با استفاده از ثبت سایت خود در پاپ آپ می کسب درآمد کرده اند و درخواست برداشت درآمد و واریز به حساب خود را داشته اند

دوست دارید شما هم درامد ثابت و قابل توجهی داشته باشید؟ همین حالا در پاپ آپ می ثبت نام کنید و فعالیت خود را شروع کنید.


نام کاربری مبلغ واریز شده (ريال) تاریخ
fars*** 500,000 1400/07/19
naziza*** 1,338,000 1400/07/19
majid*** 214,830 1400/07/19
diak*** 891,183 1400/07/19
maso*** 460,000 1400/07/19
2018*** 664,000 1400/07/25
soko*** 1,500,000 1400/07/25
instag*** 1,000,000 1400/07/25
m13*** 390,000 1400/07/24
moham*** 8,450,000 1400/07/24
rezak*** 5,420,000 1400/07/24
akbarmo*** 2,300,000 1400/07/24
saha*** 358,000 1400/07/24
soren*** 521,945 1400/07/24
majid*** 493,590 1400/07/24
mohammadgh*** 300,000 1400/07/23
instag*** 1,571,313 1400/07/23
rasoul*** 641,000 1400/07/22
saha*** 573,000 1400/07/22
alia*** 568,189 1400/07/22
yasin_*** 336,366 1400/07/22
youso*** 235,000 1400/07/22
rez*** 4,500,000 1400/07/18
rezak*** 2,300,000 1400/07/25
cute*** 580,000 1400/07/25
majid*** 235,520 1400/07/25
aref*** 2,215,000 1400/07/24
pnue*** 1,142,000 1400/07/24
alin*** 310,000 1400/07/22
rezak*** 11,600,000 1400/07/22
2018*** 810,000 1400/07/22
akbarmo*** 5,800,000 1400/07/22
majid*** 231,310 1400/07/22
mn*** 422,000 1400/07/21
mali*** 180,000 1400/07/21
hoss*** 226,000 1400/07/21
aref*** 1,912,000 1400/07/21
majid*** 218,825 1400/07/21
Bahr*** 1,300,000 1400/07/20
instag*** 1,049,686 1400/07/20
majid*** 249,080 1400/07/20