اثبات پرداختی ها


پاپ آپ می مفتخر است که با ارائه پرداخت های به موقع برای وب مسترانی که سایت آنها به عنوان سایت نمایش دهنده ثبت شده است، رضایت آنها را جلب نماید. لیست زیر کاربرانی هستند که با استفاده از ثبت سایت خود در پاپ آپ می کسب درآمد کرده اند و درخواست برداشت درآمد و واریز به حساب خود را داشته اند

دوست دارید شما هم درامد ثابت و قابل توجهی داشته باشید؟ همین حالا در پاپ آپ می ثبت نام کنید و فعالیت خود را شروع کنید.


نام کاربری مبلغ واریز شده (ريال) تاریخ
mosi*** 613,000 1399/10/27
p30*** 3,000,000 1399/10/27
m13*** 250,000 1399/10/27
hame*** 1,000,000 1399/10/27
rezak*** 4,910,000 1399/10/27
Digim*** 14,470,000 1399/10/27
fa3*** 745,000 1399/10/27
akbarmo*** 1,400,000 1399/10/27
ira*** 2,510,000 1399/10/27
cute*** 500,000 1399/10/27
alis*** 742,174 1399/10/27
elfr*** 260,000 1399/10/27
fa3*** 2,747,000 1399/10/27
keyva*** 1,400,000 1399/10/27
sasa*** 9,300,000 1399/10/26
M*** 200,000 1399/10/26
alin*** 180,000 1399/10/26
abolf*** 290,000 1399/10/26
seta*** 1,687,000 1399/10/25
fars*** 510,062 1399/10/25
seta*** 1,510,000 1399/10/25
imk*** 950,000 1399/10/25
alire*** 2,000,000 1399/10/25
rezak*** 2,200,000 1399/10/25
hoss*** 320,000 1399/10/25
rasoul*** 560,000 1399/10/25
2018*** 414,000 1399/10/25
cute*** 250,000 1399/10/25
Bahr*** 1,930,000 1399/10/24
mali*** 260,000 1399/10/24
arash*** 257,762 1399/10/24
kho*** 550,000 1399/10/24
naziza*** 411,000 1399/10/24
lord*** 1,347,125 1399/10/24
amin*** 1,790,000 1399/10/24
reza*** 299,690 1399/10/24
rezak*** 2,600,000 1399/10/24
akbarmo*** 1,000,000 1399/10/24
nil0*** 2,668,000 1399/10/24
cute*** 300,000 1399/10/24
ira*** 2,600,000 1399/10/24
mrs*** 700,000 1399/10/23
saeed*** 3,120,000 1399/10/23
cute*** 280,000 1399/10/23
nasn*** 360,000 1399/10/22
net*** 2,958,565 1399/10/22
mn*** 120,000 1399/10/22
hame*** 1,000,000 1399/10/22
kin*** 7,374,331 1399/10/22
Amir_*** 5,437,995 1399/10/22
fa3*** 1,461,000 1399/10/22
rasoul*** 1,400,000 1399/10/22
keyva*** 1,100,000 1399/10/22
cute*** 450,000 1399/10/22
ana*** 4,800,000 1399/10/22
akbarmo*** 1,450,000 1399/10/22
jvd*** 2,886,000 1399/10/21
arash*** 775,106 1399/10/21
nim*** 1,700,000 1399/10/21
moham*** 1,600,000 1399/10/21
lord*** 2,679,543 1399/10/21
mosayeb*** 1,600,000 1399/10/21
fa3*** 2,542,000 1399/10/21
rezak*** 470,000 1399/10/21
kol*** 932,370 1399/10/21
saee*** 7,320,000 1399/10/21
soren*** 745,505 1399/10/21
cute*** 200,000 1399/10/21
seta*** 1,447,000 1399/10/21
alire*** 2,000,000 1399/10/21