اثبات پرداختی ها

اثبات پرداختی ها


پاپ آپ می مفتخر است که با ارائه پرداخت های به موقع برای وب مسترانی که سایت آنها به عنوان سایت نمایش دهنده ثبت شده است، رضایت آنها را جلب نماید. لیست زیر کاربرانی هستند که با استفاده از ثبت سایت خود در پاپ آپ می کسب درآمد کرده اند و درخواست برداشت درآمد و واریز به حساب خود را داشته اند

دوست دارید شما هم درامد ثابت و قابل توجهی داشته باشید؟ همین حالا در پاپ آپ می ثبت نام کنید و فعالیت خود را شروع کنید.


نام کاربری مبلغ واریز شده (ريال) تاریخ
ana*** 5,400,000 1400/11/02
rasoul*** 351,000 1400/11/02
over*** 7,300,000 1400/11/02
ramin*** 1,000,000 1400/11/02
jvd*** 2,005,000 1400/11/02
majid*** 272,167 1400/11/02
moham*** 12,840,000 1400/11/02
hame*** 1,000,000 1400/11/02
fa3*** 2,649,000 1400/11/07
baha*** 9,920,000 1400/11/07
majid*** 228,707 1400/11/07
akbarmo*** 3,000,000 1400/11/07
yasin_*** 100,000 1400/11/07
amir*** 727,000 1400/11/07
aref*** 1,066,000 1400/11/06
yasin_*** 100,000 1400/11/06
ami*** 490,000 1400/11/06
majid*** 217,572 1400/11/06
rezak*** 5,800,000 1400/11/06
cute*** 150,000 1400/11/06
2018*** 423,000 1400/11/06
alis*** 1,526,162 1400/11/06
youso*** 770,000 1400/11/06
farr*** 1,699,860 1400/11/06
ami*** 2,250,000 1400/11/05
majid*** 223,215 1400/11/05
jvd*** 2,436,000 1400/11/05
yasin_*** 175,200 1400/11/05
cute*** 300,000 1400/11/05
digi*** 25,000,000 1400/11/05
akbarmo*** 2,800,000 1400/11/05
ahm*** 1,100,000 1400/11/04
nil0*** 734,000 1400/11/04
majid*** 186,196 1400/11/04
instag*** 2,355,416 1400/11/04
yasin_*** 165,000 1400/11/03
rezak*** 6,670,000 1400/11/03
akbarmo*** 4,600,000 1400/11/03
aref*** 2,769,000 1400/11/03
majid*** 202,570 1400/11/03