اثبات پرداختی ها


پاپ آپ می مفتخر است که با ارائه پرداخت های به موقع برای وب مسترانی که سایت آنها به عنوان سایت نمایش دهنده ثبت شده است، رضایت آنها را جلب نماید. لیست زیر کاربرانی هستند که با استفاده از ثبت سایت خود در پاپ آپ می کسب درآمد کرده اند و درخواست برداشت درآمد و واریز به حساب خود را داشته اند

دوست دارید شما هم درامد ثابت و قابل توجهی داشته باشید؟ همین حالا در پاپ آپ می ثبت نام کنید و فعالیت خود را شروع کنید.


نام کاربری مبلغ واریز شده (ريال) تاریخ
rasoul*** 1,350,000 1400/01/22
nil0*** 531,000 1400/01/22
hame*** 1,000,000 1400/01/22
rezak*** 2,960,000 1400/01/22
pnue*** 117,038 1400/01/22
fars*** 302,600 1400/01/21
rez*** 1,200,000 1400/01/21
fa3*** 2,611,000 1400/01/21
moham*** 1,850,000 1400/01/21
keyva*** 1,300,000 1400/01/21
kin*** 11,892,485 1400/01/21
hashem*** 120,000 1400/01/21
rezak*** 4,990,000 1400/01/21
kamik*** 316,000 1400/01/21
yasin_*** 250,000 1400/01/21
soren*** 594,459 1400/01/21
cute*** 250,000 1400/01/21
rooze*** 420,000 1400/01/20
p30*** 1,000,000 1400/01/20
jvd*** 1,470,000 1400/01/20
mosayeb*** 1,000,000 1400/01/20
hoss*** 202,768 1400/01/20
vahd*** 114,000 1400/01/19
pir*** 1,610,000 1400/01/19
instag*** 700,000 1400/01/19
soha*** 1,139,000 1400/01/19
hame*** 1,000,000 1400/01/19
rezak*** 2,760,000 1400/01/19
akbarmo*** 2,900,000 1400/01/19
cute*** 200,000 1400/01/19
fatem*** 1,086,000 1400/01/18
fa3*** 1,223,000 1400/01/18
rezak*** 2,750,000 1400/01/18
cute*** 800,000 1400/01/18
keyva*** 1,200,000 1400/01/18
ana*** 8,400,000 1400/01/17
rezak*** 5,370,000 1400/01/17
2018*** 2,369,000 1400/01/17
amin*** 1,140,000 1400/01/17
hassa*** 1,550,000 1400/01/16
naziza*** 336,000 1400/01/23
alis*** 1,520,948 1400/01/23
rezak*** 3,050,000 1400/01/23
cute*** 180,000 1400/01/23
pnue*** 387,153 1400/01/23