اثبات پرداختی ها


پاپ آپ می مفتخر است که با ارائه پرداخت های به موقع برای وب مسترانی که سایت آنها به عنوان سایت نمایش دهنده ثبت شده است، رضایت آنها را جلب نماید. لیست زیر کاربرانی هستند که با استفاده از ثبت سایت خود در پاپ آپ می کسب درآمد کرده اند و درخواست برداشت درآمد و واریز به حساب خود را داشته اند

دوست دارید شما هم درامد ثابت و قابل توجهی داشته باشید؟ همین حالا در پاپ آپ می ثبت نام کنید و فعالیت خود را شروع کنید.


نام کاربری مبلغ واریز شده (ريال) تاریخ
jvd*** 2,816,000 1399/09/10
alin*** 248,000 1399/09/10
hoss*** 189,451 1399/09/10
rasoul*** 490,000 1399/09/10
cute*** 250,000 1399/09/10
keyva*** 1,000,000 1399/09/10
aref*** 654,000 1399/09/09
fars*** 260,000 1399/09/09
imk*** 3,020,000 1399/09/04
mrj*** 129,329 1399/09/04
net*** 5,076,446 1399/09/04
rasoul*** 320,000 1399/09/04
aref*** 606,000 1399/09/04
mama*** 148,002 1399/09/04
Digim*** 9,610,000 1399/09/04
moham*** 1,750,000 1399/09/09
p30*** 1,500,000 1399/09/09
myte*** 1,000,000 1399/09/09
cute*** 200,000 1399/09/09
rama*** 678,000 1399/09/08
ahmad*** 224,796 1399/09/08
imk*** 2,360,000 1399/09/08
m13*** 100,000 1399/09/08
hassa*** 3,500,000 1399/09/08
hame*** 1,000,000 1399/09/08
jvd*** 2,402,000 1399/09/08
cute*** 250,000 1399/09/08
rez*** 4,700,000 1399/09/08
Digim*** 8,740,000 1399/09/08
ira*** 2,330,000 1399/09/08
iranfu*** 554,863 1399/09/08
jvd*** 2,017,000 1399/09/07
mn*** 108,000 1399/09/07
rasoul*** 460,000 1399/09/07
far*** 1,200,000 1399/09/07
alire*** 2,100,000 1399/09/07
al*** 150,000 1399/09/07
sabe*** 2,741,000 1399/09/07
mohs*** 1,300,000 1399/09/07
Bahr*** 1,450,000 1399/09/06
rezak*** 8,180,000 1399/09/06
mosayeb*** 1,250,000 1399/09/06
cute*** 200,000 1399/09/06
2018*** 602,000 1399/09/06
keyva*** 1,100,000 1399/09/06
behn*** 220,000 1399/09/05
siama*** 800,000 1399/09/05
fars*** 765,000 1399/09/05
hoss*** 190,000 1399/09/05
mosi*** 1,954,000 1399/09/05
ana*** 6,000,000 1399/09/05
saee*** 2,000,000 1399/09/05
instag*** 1,000,000 1399/09/05
p30*** 2,250,000 1399/09/05
cute*** 220,000 1399/09/05
jvd*** 121,000 1399/09/05
ira*** 2,670,000 1399/09/05