اثبات پرداختی ها


پاپ آپ می مفتخر است که با ارائه پرداخت های به موقع برای وب مسترانی که سایت آنها به عنوان سایت نمایش دهنده ثبت شده است، رضایت آنها را جلب نماید. لیست زیر کاربرانی هستند که با استفاده از ثبت سایت خود در پاپ آپ می کسب درآمد کرده اند و درخواست برداشت درآمد و واریز به حساب خود را داشته اند

دوست دارید شما هم درامد ثابت و قابل توجهی داشته باشید؟ همین حالا در پاپ آپ می ثبت نام کنید و فعالیت خود را شروع کنید.


نام کاربری مبلغ واریز شده (ريال) تاریخ
kamik*** 2,677,000 1399/08/04
M*** 100,000 1399/08/04
kho*** 835,000 1399/08/04
alin*** 200,000 1399/08/04
pir*** 1,490,000 1399/08/04
viru*** 17,524,238 1399/08/04
rama*** 2,713,000 1399/08/04
rezak*** 2,460,000 1399/08/04
hasa*** 610,000 1399/08/04
rasoul*** 190,000 1399/08/04
jvd*** 1,573,000 1399/08/10
moham*** 1,826,000 1399/08/10
instag*** 1,000,000 1399/08/10
rezak*** 5,620,000 1399/08/10
erfan*** 210,000 1399/08/10
saeid*** 700,000 1399/08/10
nasn*** 1,699,000 1399/08/10
cute*** 790,000 1399/08/10
rasoul*** 140,000 1399/08/10
mahdi*** 11,380,000 1399/08/10
rez*** 1,600,000 1399/08/10
rasoul*** 290,000 1399/08/09
bahrm*** 1,752,000 1399/08/08
myte*** 1,100,000 1399/08/08
ove*** 2,700,000 1399/08/08
mohs*** 1,940,000 1399/08/08
yooz*** 496,034 1399/08/08
rezak*** 2,510,000 1399/08/08
sabe*** 2,384,000 1399/08/08
cute*** 750,000 1399/08/08
ali_*** 821,387 1399/08/07
alire*** 2,000,000 1399/08/07
kin*** 3,859,540 1399/08/07
imk*** 4,250,000 1399/08/07
jvd*** 2,274,000 1399/08/07
erfan*** 300,000 1399/08/07
rasoul*** 190,000 1399/08/07
cute*** 600,000 1399/08/07
rezak*** 2,480,000 1399/08/07
keyva*** 550,000 1399/08/07
soha*** 1,044,000 1399/08/07
ira*** 2,160,000 1399/08/07
Mohs*** 340,000 1399/08/06
rezak*** 2,440,000 1399/08/06
cute*** 700,000 1399/08/06
rasoul*** 210,000 1399/08/06
sabe*** 411,000 1399/08/06
saee*** 7,000,000 1399/08/06
instag*** 1,000,000 1399/08/05
p30*** 1,000,000 1399/08/05
Amir_*** 4,714,393 1399/08/05
erfan*** 250,000 1399/08/05
saha*** 1,783,000 1399/08/05
soren*** 702,302 1399/08/05
mosayeb*** 1,760,000 1399/08/05
cute*** 750,000 1399/08/05
rasoul*** 200,000 1399/08/05
rezak*** 2,680,000 1399/08/05